HOME
HOME 2019-02-21T02:21:47+00:00

Tematyka konferencji:
Edukacja, komunikacja i mediacja problemów społecznych i naukowych – wyzwania dla współczesnych pedagogów

OBSZARY TEMATYCZNE:
I. Multimedialny przekaz informacji, sieci społeczne i komunikacja naukowa.
II. ICT jako stymulator zmian w myśleniu o wiedzy.
III. Kształcenie nauczycieli w warunkach nowych potrzeb społecznych i cywilizacyjnych problemów dotyczących zdrowia.
IV. Problemy socjo-naukowe i ICT vs dylematy i innowacje edukacyjne.
V. Rola i zadania nauczyciela – pedagoga, tutora, doradcy w kształtowaniu postaw dzieci, młodzieży i dorosłych.

W PROGRAMIE KONFERENCJI PRZEWIDZIANO:

sesje plenarne (w języku angielskim – 11.04. i w języku polskim – 12.04.),
sesje posterowe (w języku polskim i angielskim w dniach 11-12.04.).
warsztaty pedagogiczne (w języku polskim – 12.04).

PUBLIKACJA:

publikacja pokonferencyjna jest możliwa w roczniku naukowym Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ISSN 2083-7267, e-ISSN 2450-3487,
4 punkty, lista B, „http://bioannales.up.krakow.pl/?page_id=390”
czasopismo jest indeksowane w bazach: ERIH PLUS, BazHum, Polish Scientific Library and ARIANTA.

rejestracja – do 1 marca 2019

formularz rejestracyjny należy przesłać na adres:
potyrala2@wp.pl lub: olga.wyzga@up.krakow.pl

pobierz tutaj:  formularz rejestracyjny