HOME
HOME 2018-01-23T18:09:35+00:00

Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych (ICBE) działa od 2013 roku w ramach struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego UP. W skład zespołu ICBE wchodzą: Dyrektor – Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz oraz dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała i dr Beata Jancarz-Łanczkowska (do lipca 2016). W pracach ICBE uczestniczą również okresowo inni pracownicy Wydziału Pedagogicznego oraz doktoranci UP.

Określając misję ICBE przyjęto, że jakość kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń Polaków w dynamicznie zmieniającym się środowisku kulturowo-cywilizacyjnym zależy od potencjału badawczego uczelni pedagogicznych, upowszechniania wyników badań i przekładania ich na codzienną pracę szkół i placówek oświatowych.  Jako akademicka, interdyscyplinarna jednostka badawcza ICBE wspiera dyrektorów i nauczycieli w realizacji wspólnej wizji polskiej szkoły nowoczesnej, otwartej na zmiany, podejmującej wyzwania współczesności. Inicjatywy Centrum są płaszczyzną dyskusji i porozumienia w sprawach kluczowych dla polskiej oświaty.

Cele ICBE:

 • inicjowanie w uczelni i koordynowanie międzyuczelnianych interdyscyplinarnych badań naukowych nad edukacją w zmieniającym się środowisku kulturowo-cywilizacyjnym,
 • współpraca z innymi uczelniami i ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą,
 • prowadzenie seminariów i organizowanie konferencji naukowych, we współpracy z naukowcami polskimi i zagranicznymi,
 • współpraca z kuratoriami oświaty, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, szkołami i placówkami oświatowymi,
 • szkolenia i kursy dla osób zarządzających oświatą, nauczycieli, doktorantów
  i studentów,
 • inicjowanie publicznych debat na temat systemu oświaty w Polsce, poziomu
  i jakości kształcenia, wychowania, kanonu wiedzy i kultury,
 • przygotowywanie eksperckich propozycji zmian w systemie oświaty, kształcenia i wychowania w Polsce.