HOME
HOME 2019-04-10T12:30:44+00:00

W dniach 11-12.04. 2019 odbędzie się  Seminarium Naukowo-Szkoleniowe dla Dyrektorów i Nauczycieli Regionalnej Sieci Współpracy Szkół Ćwiczeń UP z serii „Nauka-Społeczeństwo-Dydaktyka”.

W dniu 11.04. zapraszamy Państwa Dyrektorów Szkół Ćwiczeń do siedziby ECKUM Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ulicy Jęczmiennej 9, na:

  • konsultacje dotyczące kwalifikacji zatrudnianych nauczycieli (punkt konsultacyjny Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą UP będzie uruchomiony przez cały czas trwania spotkania),
  • dyskusję dotyczącą profilu kompetencyjnego nauczyciela-pedagoga w świetle wybranych problemów społecznych oraz kwestii prawnych, etycznych i zdrowotnych,
  • sesję plakatową, poświęconą wybranym problemom pedagogicznym, towarzyszyć jej będzie spotkanie z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz wybranych ośrodków zagranicznych,

Czas trwania spotkania: 10.00 – 13.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy spotkania otrzymają certyfikaty uczestnictwa w Seminarium.

W dniu 12.04. w Instytucie Nauk o Wychowaniu przy ul. Ingardena 4 w godz. 10.00 – 14.30, odbędzie się spotkanie Nauczycieli Szkół Ćwiczeń UP, w ramach którego będzie można zapoznać się z komunikatami naukowymi dotyczącymi problemów behawioralnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów.

W przerwach Organizatorzy zapewniają przekąski, ciepłe i zimne napoje.
Serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do udziału w Seminarium. Na zgłoszenia, na
adres mailowy: dnwo@up.krakow.pl oczekujemy do 9.04.2019.

Zaproszenie Seminarium Naukowo-Szkoleniowe

Program:

11. 04. 2019, ul. Jęczmienna 9, aula

10.00 – 10.30 Rejestracja Uczestników
(powitalna kawa)
10.30 – 10.45 Powitanie Uczestników i słowo wstępne
(dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP)
10.45 – 11.15 Wprowadzenie do zagadnień kwalifikacji i kompetencji nauczycieli
(mgr Monika Topolnicka-Stolzman, mgr Magda Krasicka-Zapał, dr Olga Wyżga, dr Hanna
Stępniewska-Gębik, UP)
11.15 – 11.30 Efektywność praktyk szkolnych
(dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP, dr Anna Kwatera, UP)
11.30 – 11.45 Nowe pokolenie – nowa metoda. Nauczanie czytania i pisania
(Agnieszka Starzyńska, UP)
11.45 – 12.00 Nauczyciel jako twórca środowiska edukacyjnego w edukacji
nieformalnej (dr hab. Małgorzata Nodzyńska, prof. UP)
12.00 – 12. 15 Dyskusja
12.15 – 12.30 Rozwój kluczowych kompetencji uczniów jako efekt udziału w projekcie
„Poznawaj świat zdrowo” (studenci UP, koło naukowe „Nauczyciel z pasją”)
12.30 – 13. 30 Punkt konsultacyjny Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą UP
12. 30 – 13. 30 Sesja posterowa (animator sesji: prof. Natalia Demeshkant, UP)
(przekąski i napoje)
Prosimy Uczestników sesji posterowej o zainstalowanie plakatów we wskazanym
przez organizatorów miejscu o godz. 10.00.
We ask participants of the poster session to install posters at the place indicated by
the organizers at 10.00.

12.04. 2019 – ul. Ingardena 4, sala 301N

10.00 – 10.15 Rejestracja Uczestników i rozpoczęcie (dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP)
(powitalna kawa)
Sesja I. Prowadzenie: dr hab. Sławomir Trusz, UP
10.15 – 10.35 Nowe wyzwania w pracy nauczyciela – jaka wiedza na temat zespołu
Aspergera potrzebna jest pedagogom? (dr Ewa Zawisza-Wilk, UP)
10.35 – 10.55 Czy inkluzja stanie się pedagogiką przyszłości? (dr M. Trojańska, UP)
10.55 – 11.15 ICT jako nośnik wizualizacji niezbędnej podczas edukacji i terapii osób z
autyzmem (Ewa Oleksy, Justyna Nizińska, Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń
Rozwoju w Krakowie)
11.15 – 11.35 Dziecko interseksualne w środowisku szkolnym i świecie nowych mediów
(dr Karolina Czerwiec, UP)
11.35 – 11. 55 Przemoc w szkole i rola nauczyciela w zapobieganiu agresji (dr hab.
Małgorzata Nodzyńska, prof. UP, J. Mikołajczyk, UP)
11.55 – 12. 15 Dyskusja
12. 15 – 12. 45 Przerwa
(lunch)
Sesja II. Prowadzenie: dr Karolina Czerwiec, UP
12.45 – 13. 05 Czyje jest wychowanie? Społeczne konsekwencje komercyjnych kampanii
reklamowych (dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS, dr Agnieszka Pawlak, APS, Warszawa)
13.05 – 13. 35 Czy ICT zwiastuje zmierzch szkoły ? (dr hab. J.R.Paśko, prof. MWSE)
13. 35 – 13. 55 Znajomość kampanii społecznych dotyczących ochrony środowiska wśród
studentów pedagogiki (A. Ciążela, dr hab. L. Tuszyńska, prof. APS)
13. 55 – 14.15 Intensywność korzystania z Facebooka, a wyniki w nauce
(dr Renata Staśko, UP)
14.15 – 14.35 Kształcenie współczesnych inżynierów – aspekty metodyczne
(dr M. Ciesielka, AGH)
14.35 -14. 50 Multimedialny przepływ informacji, sieci społecznościowe i komunikacja
naukowa (Klaudia Klimeczek i Róża Laskowska, UP)
14.50 – 15. 00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Organizatorzy:

Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą UP

oraz:

Deklaracja dostępności cyfrowej