Home/Debaty
Debaty 2016-07-21T13:12:03+00:00

Zespół Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych 29 kwietnia 2015 roku zorganizował  w auli im. W. Danka „Okrągły Stół Dydaktyki”. Do wspólnej dyskusji zaproszono wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zainteresowanych problematyką obecnego stanu i przyszłości rozwoju badań w obszarze dydaktyk szczegółowych oraz kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli w obliczu szybko postępujących przemian społecznych.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

Dr hab. prof. UP Zofia Budrewicz – Instytut Filologii Polskiej

Dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała – Instytut Nauk o Wychowaniu

Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz – Instytut Filozofii i Socjologii

Dr hab. prof. UP Andrzej Rzepka – Instytut Biologii