Home/Konferencje
Konferencje 2016-07-21T13:11:56+00:00

1/

Działalność Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych zainaugurowało Ogólnopolskie Sympozjum POLSKA SZKOŁA: WCZORAJ DZIŚ JUTRO, które odbyło się 17 grudnia 2013 roku w Audytorium im. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Michał Śliwa objął sympozjum honorowym patronatem. W roku 2014 obchodzone było 240–lecie Komisji Edukacji Narodowej co było dobrą okazją do dyskusji nad stanem i poziomem edukacji w zmieniających się coraz szybciej uwarunkowaniach kulturowo–cywilizacyjnych. Podczas Ogólnopolskiego Sympozjum wybitni polscy pedagodzy dyskutowali o problemach polskiej oświaty.

Przedmiotem debaty były następujące zagadnienia:

 • poziom wykształcenia w okresie międzywojennym, w II połowie XX wieku i obecnie,
 • efekty utworzenia gimnazjów,
 • stan szkolnictwa zawodowego w Polsce,
 • obecność sześciolatków w szkole,
 • finansowanie oświaty,
 • konsekwencje rozwoju technologii informacyjnych i ich wpływ na podstawowe umiejętności uczniów,
 • kanon człowieka wykształconego,
 • potrzeby wzorców i autorytetów,
 • skutki upowszechniania i umasowienia wykształcenia,
 • egzamin maturalny jako przygotowanie do studiowania,
 • przyczyny przemocy, uzależnień i narastających patologii społecznych,
 • prawdopodobne drogi zmiany polityki oświatowej w najbliższych latach,
 • kształcenie nauczycieli dla potrzeb szkół przyszłoś

W panelach dyskusyjnych uczestniczyły następujące osoby:

Panel 1. Czy polski system oświaty jest wydolny?

Prowadzenie prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN).

Paneliści: prof. dr hab. Maria Dudzikowa (Uniwersytet Poznański),
prof. dr hab. Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej),
dr hab. Mirosława Dziemianowicz (prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu), prof. dr hab. Dorota Klus – Stańska (Uniwersytet Gdański)

Panel 2. Czy polskie szkoły kształcą?

Prowadzenie prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (prorektor Akademii Pedagogiki Specjalnej).

Paneliści: dr hab. Krystyna Ablewicz (prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr hab. Barbara Kędzierska (prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), dr hab. Joanna Madalińska–Michalak (prof. Uniwersytetu Łódzkiego)

Panel 3. Czy polskie szkoły wychowują?

Prowadzenie prof. nzw. dr hab. Marek Konopczyński (Rektor Pedagogium w Warszawie).

Paneliści: prof. dr hab. Andrzej Olubiński (Uniwersytet Warmińsko–Mazurski), prof. dr hab. Janusz Gęsicki (Akademia Pedagogiki Specjalnej), dr hab. Wiesław Ambrozik (prof. Uniwersytetu Poznańskiego), dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Poznański)

Panel 4. Czy polskie szkoły dokonują transmisji kulturowej?

Prowadzenie dr hab. Michał Głażewski (prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).

Paneliści: Tadeusz Matusz (Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa),
dr hab. Wiesław Andrukowicz, (prof. Uniwersytetu Szczecińskiego),
dr Lech Sałaciński (Uniwersytet Zielonogórski), dr Paweł Walczak (Uniwersytet Zielonogórski)

     W sympozjum udział wzięło ponad 200 przedstawicieli środowiska oświatowego – pedagodzy,  nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz osoby odpowiedzialne za instytucje oświatowe – przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta Krakowa.

2/

Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych jest współorganizatorem corocznych spotkań naukowych w ramach Międzynarodowego Seminarium Naukowego „Science-Society-Didactics” zainicjowanego w 2011 roku i prowadzonego przez dr hab. Katarzynę Potyrałę, prof. UP. W dniu 8. kwietnia 2014 Seminarium to odbyło się pod hasłem „New Society-New Profession” i uczestniczyli w nim przedstawiciele środowisk naukowych i oświatowych z 12 krajów europejskich. W dniu 28 kwietnia 2015  roku, Seminarium było poświęcone popularyzacji wiedzy i animacji kultury naukowej. W konferencji uczestniczyli między innymi goście z Francji – partnerzy projektu. W dniach 28-29 kwietnia odbyło się kolejne Seminarium, tym razem związane z problematyką odpowiedzialności w badaniach edukacyjnych i zagadnieniami socjo-naukowymi podejmowanymi na skalę międzynarodową. W Seminarium tym wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon (Francja), Uniwersytetu Dokuz Eylul w Izmirze (Turcja), Uniwersytetu Konstantyna Filozofa z Nitry (Słowacja), Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego Simon Kuznets w Kharkiv (Ukraina), Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie (Ukraina), Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytetu Jagiellońskiego i Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

3/

Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych było organizatorem XII Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Forum odbyło się 22 listopada 2014 roku w auli im. prof. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i zgromadziło 175 słuchaczy. Tematem wiodącym spotkania nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z Krakowa i województwa małopolskiego było motywowanie uczniów i rozbudzanie ich zainteresowań badawczych – Sapere aude nie bój się samodzielnie myśleć, miej odwagę być mądrym. Wykład inauguracyjny „O odwadze myślenia” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Gadacz dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych UP. W pierwszej części forum miały miejsce wystąpienia pracowników naukowych  Instytutu Nauk o Wychowaniu – prof. dr hab. Katarzyny Potyrały na temat ewolucji i kontekstów badań w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci oraz dr Joanny Wnęk-Gozdek o motywacyjnej roli zajęć indywidualnych z uczniem. Druga część konferencji miała charakter forum wymiany doświadczeń z praktyki nauczycieli. Pani Agnieszka Osipowicz, nauczycielka biologii I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przedstawiła autorską koncepcję interdyscyplinarnych konkursów wirtualnych z biologii dla uczniów liceum. Temat związany z możliwością wykorzystania muzeów i centrów nauki jako przestrzeni edukacji formalnej i nieformalnej przedstawiła Pani Anna Ludwik, nauczyciel przyrody i biologii w Szkole Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 6 w Krakowie. Zespół Szkół STO im. J. Słowackiego reprezentowały Panie dr Agata Stokłosa – Wojtaś oraz dr Diana Saja, które przedstawiły przykłady rozwiązań dydaktycznych sprzyjających kształtowaniu postawy badawczej oraz samodzielności myślenia uczniów – program Interblok oraz specyfikę inspirujących zajęć terenowych. Eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze to obszar działań Klubów Młodych Odkrywców ideę których zaprezentowała Pani Alicja Wywrocka nauczyciel biologii w Gimnazjum nr 24 w Krakowie. Forum Nauczycieli towarzyszyła wystawa prasy wydawanej przez Polskie Towarzystwo Przyrodników oraz nowości wydawniczych Wydawnictwa Nowa Era. Konferencję zorganizowała i prowadziła dr Beata Jancarz-Łanczkowska, członek zespołu Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych we współpracy z doradcą metodycznym Urzędu Miasta Krakowa Urszulą Grygier. Obsługę administracyjną konferencji zapewniły słuchaczki studiów doktoranckich – wolontariuszki ICBE.

ICBE podjęło podobną inicjatywę kolejną (XIII i XIV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych) w kolejnych latach 2015-2016. Liczne grono nauczycieli z Krakowa i województwa małopolskiego (łącznie około 450 osób), którzy uczestniczyli w tych spotkaniach świadczy o popularności i aktualności problemów podejmowanych przez ICBE.