Home/Konferencje/2019/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI 2019-03-04T05:48:25+00:00

ZAPRASZAMY NA
IX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE
„NAUKA-SPOŁECZEŃSTWO-DYDAKTYKA”
ORAZ
I FORUM PEDAGOGÓW

Tematyka konferencji:
Edukacja, komunikacja i mediacja problemów społecznych i naukowych – wyzwania dla
współczesnych pedagogów

Kraków, 11-12 kwietnia 2019
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Jęczmienna 9 (11.04.2019), Kraków
ul. Ingardena 4 (12.04.2019), Kraków

OBSZARY TEMATYCZNE:
I. Multimedialny przekaz informacji, sieci społeczne i komunikacja naukowa.
II. ICT jako stymulator zmian w myśleniu o wiedzy.
III. Kształcenie nauczycieli w warunkach nowych potrzeb społecznych i cywilizacyjnych problemów dotyczących zdrowia.
IV. Problemy socjo-naukowe i ICT vs dylematy i innowacje edukacyjne.
V. Rola i zadania nauczyciela – pedagoga, tutora, doradcy w kształtowaniu postaw dzieci, młodzieży i dorosłych.

W PROGRAMIE KONFERENCJI PRZEWIDZIANO:
sesje plenarne (w języku angielskim – 11.04. i w języku polskim – 12.04.),
sesje posterowe (w języku polskim i angielskim w dniach 11-12.04.).
warsztaty pedagogiczne (w języku polskim – 12.04).

PUBLIKACJA:
Publikacja pokonferencyjna jest możliwa w roczniku naukowym Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ISSN 2083-7267, e-ISSN 2450-3487, 4 punkty, lista B, „http://bioannales.up.krakow.pl/?page_id=390”, czasopismo jest indeksowane w bazach: ERIH PLUS, BazHum, Polish Scientific Library and ARIANTA.

rejestracja – do 10 marca 2019

formularz rejestracyjny należy przesłać na adres:
potyrala2@wp.pl lub: olga.wyzga@up.krakow.pl

pobierz tutaj:  formularz rejestracyjny

IX. Międzynarodowe Seminarium Naukowe

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie oraz Fundacja Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS

Specjalne wsparcie: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa i Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Krakowie