Home/Projekty
Projekty 2016-07-21T13:10:24+00:00

            Zespół Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych występuje z wnioskami grantowymi na działalność organizacyjną oraz badawczą. W ciągu 3 lat działalności Centrum opracowano następujące wnioski: wniosek o dotację na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego (SPUB), wniosek o przyznanie środków finansowych na koszty przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej „Granty na granty” (dwa razy), wniosek o dofinansowanie projektu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska „Młody Małopolanin świadomym konsumentemwniosek Erasmus+ (tytuł projektu: „TANDEM – teaching and democracy”), wniosek do programu HORIZON 2020 (Knowledge Sharing Platform i Open-Schooling). Tytuły projektów w ramach Horizon 2020 to “European Platform of  Educational Responsible Reasearch (EuPerr)” oraz „Science-CLUSTERS”. Przygotowanie tych wniosków projektowych miało związek z utworzeniem międzynarodowego konsorcjum badawczego. Powołane konsorcjum składa się z 15 partnerów, w tym 11 partnerów zagranicznych. Współpraca międzynarodowa ICBE w zakresie odpowiedzialnych badań edukacyjnych i upowszechniania ich wyników na rzecz podniesienia jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacyjnych należy obecnie do głównych priorytetów działalności ICBE. Trzy z wymienionych projektów otrzymały dofinansowanie, pozostałe oczekują na wynik ewaluacji.