Home/Projekty/Horyzont 2020
Horyzont 2020 2016-11-14T14:15:30+00:00

Informacje o projekcie:

  1. Tytuł projektu (w języku polskim i angielskim):

Science Cooperation of Learning Universities for Society by Technology and Education in Regions

  1. Akronim projektu (jeżeli jest znany): Science – CLUSTERS
  2. Identyfikacja wezwania do składania wniosków:
  • identyfikator wezwania (call identifier): H2020 SwafS 152016
  • główny filar (main pillar): Science with and for Society
  • temat wezwania (topic): Open Schooling and collaboration on science education
  • podtemat wezwania jeśli istnieje (subtopic): ——-
  • rodzaj projektu: CSA Coordination and support action

Koordynator konsorcjum: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ICBE