SPUB 2016-11-14T14:13:29+00:00

UTRZYMANIE SPECJALNEGO URZĄDZENIA BADAWCZEGO (SPUB)

 

Wykonane zadania badawcze 2015:

 • zainicjowanie, koordynowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych innowacyjnych badań naukowych nad kompetencjami kulturowymi uczniów i nauczycieli – przygotowanie koncepcji badawczej, metodyki badań, narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie badań pilotażowych
 • stworzenie nowych narzędzi badań badawczych (kwestionariusze ankiet do ankietowania uczniów, kwestionariusze wywiadów fokusowych z nauczycielami) w związku z badaniami kompetencji kulturowych (skierowanie zapytania ofertowego na przygotowanie narzędzi badawczych wraz z ich pilotażowym przetestowaniem, przyjęcie oferty Fundacji na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS)
 • zainicjowanie publicznych debat na temat systemu oświaty w Polsce, poziomu i jakości kształcenia, wychowania, kanonu wiedzy i kultury i czynne uczestniczenie w takich debatach (28 kwietnia 2015 „Nauka-Społeczeństwo-Dydaktyka”, 30 kwietnia 2015 „Dydaktyka przedmiotowa – stan obecny i perspektywy’, 25 listopada 2015 Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych),
 • przygotowywanie eksperckich propozycji zmian w systemie oświaty, kształcenia i wychowania w Polsce; wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce – przedstawienie propozycji w trakcie otwartych debat – prof. T. Gadacz, dr hab. K. Potyrała (28.04.2015, 30.04.2015, 25.11.2015), wywiady i felietony w prasie – prof. T. Gadacz.
 • prowadzeniem seminariów i organizowanie konferencji naukowych, we współpracy z naukowcami polskimi i zagranicznymi w zakresie badań naukowych nad edukacją (współpraca z Uniwersytetem Burgundzkim w Dijon – spotkania naukowe 27-29 kwietnia 2015, współpraca z Uniwersytetem Dokuz Eylul w Izmirze, Turcja – konsultacje on-line, współpraca z Siauliai University na Litwie i Karadeniz Technical University w Trabzonie, Turcja – konsultacje on-line i spotkanie na UP w Krakowie 2.07.2015)
 • merytoryczna współpraca z innymi uczelniami i ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą (wykaz jednostek zagranicznych w tabeli)
Jednostka /nazwisko osoby Skrót nazwy Kraj Rodzaj współpracy
University of Burgundy UB France Współpraca naukowa
The School of Advanced Social Studies SASS Slovenia Współpraca naukowa
Siauliai University SU Lithuania Współpraca naukowa
Leeds Metropolitan University Leeds Met UK Współpraca naukowa
University of Extremadura UEX Spain Współpraca naukowa
Universidade Atlântica, Oeiras Portugal UA Portugal Współpraca naukowa
Karadeniz Technical University KTU Turkey Współpraca naukowa
Dokuz Eylul University in Izmir DEU Turkey Współpraca naukowa
University of Constantin Filozof in Nitra UCF Slovakia Współpraca naukowa
Society for management and leadership SfM Czech Republic Współpraca naukowa
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

 

SKK Ukraine Współpraca naukowa
University of Ioanina, The Saloniki UI Greece Współpraca naukowa
Charl’s University of Prague CU Czech Republik Współpraca naukowa
University Hradec Kralove UHK Czech Republik Współpraca naukowa

 • stała merytoryczna współpraca z kuratorium oświaty, ośrodkami kształcenia nauczycieli i szkołami (m.in. projekt UP-Kuratorium, współpraca z doradcą metodycznym m. Krakowa i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Krakowie, współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi województwa małopolskiego i podkarpackiego m.in. z VIII LO w Krakowie w zakresie prowadzenia badania kompetencji kulturowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
 • przygotowywanie publikacji naukowych w zakresie kompetencji kulturowych nauczycieli i uczniów (w przygotowaniu)
 • seminaria otwarte (środa – raz w tygodniu, UP Kraków) i warsztaty dla nauczycieli, nauczycieli akademickich doktorantów i studentów (w ramach organizowanych konferencji)
 • bieżąca analiza potrzeb edukacyjnych i sytuacji oświatowej w kraju

  – praca w grupie Ekspertów Dobrej Zmiany powołanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (dr B. Jancarz-Łanczkowska, dr St. Kowal)

 • przygotowanie wniosków projektowych (granty na granty 2015, 2016, Horyzont 2020).

      – Wniosek w ramach konkursu „Granty na granty” w roku 2014/15 – przygotowanie wniosku projektowego do konkursu HORIZON 2020 „EuPeRR)

      – Wniosek w ramach konkursu „Granty na granty” w roku 2015/2016 – przygotowanie wniosku projektowego do konkursu HORIZON 2020 „Science-Clusters”